Exportdocumenten aanleveren

Basic Freight - Zakelijk palletvervoer binnen Europa > Exportdocumenten aanleveren

Upload hier de documenten voor je zending naar Zwitserland of Noorwegen.

Bij Basic Freight doen we er alles aan om je zending in goede orde van A naar B te vervoeren. Voor een exportzending naar Zwitserland en Noorwegen zijn er diverse officiële documenten nodig. Het is essentieel dat je de documenten minstens 12 uur vóórdat wij de zending komen laden naar ons opstuurt. Anders kunnen wij het transport helaas niet uitvoeren.

 

Voor elke zending naar een land buiten de Europese Unie zijn de volgende documenten nodig:

 1. de originele handelsfactuur, met daarin:
  • de waarde van de goederen
  • de HS-code per product
  • een originele firmastempel
  • een originele handtekening, geschreven in blauwe inkt

   

 2. een Eur. 1 certificaat (bij een waarde > € 6035,-) of een oorsprongsverklaring (bij een waarde < € 6035,-).
  • In geval van een oorsprongsverklaring moet de tekst letterlijk luiden:
   • In het Duits voor zendingen naar Zwitserland:
    “Der Ausführer der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte CE Ursprungswaren sind”.
   • In het Engels voor zendingen naar Noorwegen:
    “The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of CE preferential origin”.

Wanneer je graag wilt dat wij de documenten voor je opmaken hebben we hier de originele handelsfactuur (met bovenstaande punten) en eenmalig een machtiging voor directe vertegenwoordiging en uittreksel van de KvK nodig. Download het blanco DVO-formulier HIER.

Let op: Basic Freight verzorgt geen inklaringen.

 

Vul onderstaand formulier in om de documenten te verzenden.